Za tydzień początek obchodów ćwierćwiecza diecezji warszawsko-praskiej

fot. ks. Mariusz Wedziuk

Dokładnie za tydzień rozpoczną się centralne obchody srebrnego jubileuszu diecezji warszawsko-praskiej. Powstała ona w wyniku reorganizacji administracji Kościoła w Polsce, na skutek bulli Jana Pawła II „Tuus Poloniae populus” czyli „Cały lud Twój w Polsce…”.

– Jest to dla nas czas dziękczynienia Bogu za dwadzieścia pięć lat życia naszej wspólnoty Kościoła lokalnego – powiedział biskup Marek Solarczyk.

 

Obchody srebrnego jubileuszu diecezji przybiorą kształt triduum.

– Rozpocznie się ono w czwartek 23 marca na poziomie dekanatów. Następnego dnia, w piątek 24 marca, na poziomie parafii w parafiach, zaś trzeciego dnia na poziomie diecezji – tłumaczy bp Solarczyk.

 

Centralna msza święta w katedrze warszawsko-praskiej zostanie odprawiona w sobotę 25 marca o godzinie 11.00. Liturgii będzie przewodniczył metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wygłosi abp Henryk Hoser.

W uroczystościach wezmą również udział bp senior Kazimierz Romaniuk oraz abp Sławoj Leszek Głódź.

Magdalena Gronek