Zabytki Mazowsza doczekają się rewitalizacji?

fot. A. Haber

Samorząd województwa działa na rzecz historycznych obiektów. Radni przyjęli „Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021”.

Dokument zawiera informacje o aktualnym stanie dziedzictwa na Mazowszu. – Zdefiniowano także kluczowe problemy związane z opieką nad zabytkami – mówi wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk.

 

– Program dotyczący zabytków został kilkukrotnie skonsultowany – dodaje Wiesław Raboszuk.

 

W ciągu kilku najbliższych miesięcy powinniśmy poznać listę obiektów, które zostaną zrewitalizowane.

Mikołaj Michalecki