Zaduszki w Radiu Warszawa – jak przesłać intencje?

fot. solidarnosc.wroc.pl

W Dzień Zaduszny, w czwartek 2 listopada, na antenie Radia Warszawa będziemy modlić się za bliskich zmarłych. O godzinie 21.10 odmówimy wspólnie z Państwem różaniec.

Tego dnia przed godziną: 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 i 19.00 odczytamy nadesłane przez Państwa intencje.

Zgłoszenia przyjmowane będą na specjalnym formularzu dostępnym:

– w sekretariacie radia przy ulicy Floriańskiej 3 – od 15 października do 26 października w godzinach od 9.00 do 16.00

– poniżej – po pobraniu i wypełnieniu można go odesłać na adres mailowy: zaduszki@radiowarszawa.com.pl

Formularz – Zaduszki 2018

Zwracamy się do Państwa z prośbą o czytelne i zwięzłe wypełnianie formularzy oraz niezgłaszanie intencji telefonicznie lub w innym, niż podany, terminie.

Z góry dziękujemy za zrozumienie, bo ułatwi nam to przygotowanie programu.