Zakończyły się rekolekcje wielkopostne dla Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

fot. facebook.com/abp.hoser

Bóg nie rozlicza nas z pobożności ale ze zdolności do Miłosierdzia – powiedział abp Henryk Hoser na zakończenie rekolekcji wielkopostnych dla Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Zwieńczyła je msza św. w bazylice katedralnej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika. Podczas niej czterech kandydatów zostało uroczyście przyjętych do wspólnoty. Wyrazem tego było nałożenie płaszcza po którym złożyli oni publicznie swoje przyrzeczenia w myśl reguły zakonu działającego jako publiczne Stowarzyszenie Wiernych Świeckich.

W homilii abp Hoser podkreślił, że praktyki pokutne jakimi są post, modlitwa i jałmużna powinny być stałą postawą serca. – One uczą nas odpierać trzy pokusy szatana jakimi są trzy pożądliwości – powiedział duchowny

 

Arcybiskup przypomniał, że miłość do Boga wyraża się w miłości do drugiego człowieka.

 

Abp senior wyraził również radość z istnienia Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Podkreślił, że czasach w których obserwujemy zanik ojcostwa jest to niezwykle cenna wspólnota w której mężczyźnie mają szansę wzrasta w wierze realizując w świecie swoje powołanie.

 

Zakon Rycerzy Jana Pawła II, jest programem formacyjnym dla mężczyzn, katolików świeckich i działa jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Świeckich.
Obecnie w Polsce liczy ok. 370 członków z czego ok. 200 jest w samej stolicy.

Magdalena Gronek