Zaproszenie na konferencję „24/7 Serce Dawida”

W dniach 21 i 22 października w warszawskiej hali Expo XXI odbędzie się konferencja „24/7 Serce Dawida – Będę wam Ojcem”. W jej programie znajdą się między innymi: Uwielbienie 24/7, Inspirujące Słowo, Wieczór Konfesjonałów, Eucharystia, Góra Modlitwy oraz modlitwa wstawiennicza.

To wydarzenie urodziło się z ogromnej tęsknoty za nieustannym uwielbieniem. W chwili, gdy w spotkaniu uczestniczyła garstka osób. Pasjonatów, zapaleńców, których łączyło jedno pragnienie: chcieli oddawać Bogu chwałę dwadzieścia cztery godziny na dobę. Dlatego pragniemy, aby czas Konferencji był czasem przebywania w Bożej Obecności, w przestrzeni Uwielbienia 24/7, doświadczania Jego Serca, oraz słuchania Słowa Bożego, które ma moc przemieniać i wyposażać nas.

Inspiracją tegorocznej edycji jest fragment z Pisma Świętego 2 Kor 6, 16b-18, gdzie Pan Bóg daje nam obietnicę: „Przyjmę Was – całkowicie, bezwarunkowo, takimi jakimi jesteście. Będę Wam Ojcem – doświadczycie Jego miłości, głębokości Bożego serca, całkowitej akceptacji. Będzie moimi synami i córkami – da Wam nową tożsamość i przynależność do Jego rodziny, pewność tego, że jesteście kochani. Mówi Pan Wszechmogący – te obietnice są prawdziwe, bo On może wszystko”.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą: biskup Andrzej Siemieniewski, Jeff Eggers oraz Johannes Hartl. Przewidujemy takżę specjalną sesję poświęconą pamięci księdza Peter Hockea, który miał być jednym z głównych mówców. Głosić będą także liderzy polskich wspólnot i inicjatyw modlitewnych: Krzysztof Demczuk, Karol Sobczyk, Marcin Zieliński, o. Roman Groszewski SJ, Maciej Wolski, Marcin Widera i inni. Uwielbienie poprowadzi Dorota Wolska oraz członkowie miejsc nieustannej modlitwy z różnych miast.

Radio Warszawa sprawuje patronat medialny nad tym wydarzeniem.