Zaproszenie na promocję książki bł. o. Honorata Koźmińskiego

Serdecznie zapraszamy na premierę książki błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego pod tytułem: „Przesłanie z Gietrzwałdu. Chwała Jezusowi poprzez Maryję Niepokalanie Poczętą” połączoną z otwarciem wystawy: „Bł. Honorat Koźmiński, kapucyn 1829-1916 – zakonnik, kapłan, patriota, pedagog, pisarz, założyciel zgromadzeń”. Wydarzenie będzie miało miejsce w poniedziałek 2 października o godzinie 18.00 w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej przy ulicy Dziekania 1.

W spotkaniu udział wezmą: profesor Wiesław Wysocki – historyk, kierownik Katedry Historii XIX i XX wieku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz kapucyni – ojciec Gabriel Bartoszewski – autor artykułu na temat rękopisu ojca Honorata o objawieniach w Gietrzwałdzie, zamieszczonego w „Studiach Warmińskich” z 1977 roku i brat Grzegorz Filipiuk – koordynator obchodów roku błogosławionego o. Honorata. Wieczór poprowadzi Marek Zając.

„Książka bł. Honorata, wielkiego czciciela Najświętszej Maryi Panny, to świadectwo człowieka, kapłana, który miłował Maryję, który uwierzył w objawienia gietrzwałdzkie z 1877 roku i ich posłannictwo, który spisał swoje przemyślenia związane z objawieniami, bł. Honorat Koźmiński zachęcał do wypełnienia apelu Matki Bożej z Gietrzwałdu i głosił Jej prośbę o odmawianie modlitwy różańcowej. W gietrzwałdzkich objawieniach bł. Honorat dostrzegał szczególny znak i błogosławieństwo nie tylko dla niego samego, ale nade wszystko dla całego narodu polskiego, miał przekonanie, że Maryja przychodzi zawsze z pomocą w najbardziej trudnych i smutnych momentach historycznych, nawiedza całą Ojczyznę, by nieść duchową pomoc i siły do wytrwałości w wierze. Postawa bł. Honorata to zachęta skierowana do nas, byśmy sto czterdzieści lat po objawieniach, jeszcze raz wsłuchali się w przesłanie Matki Bożej z Gietrzwałdu, byśmy gorliwie je wypełniali, a nade wszystko, byśmy posłuszni Jej poleceniu codziennie odmawiali różaniec, zawierzając Jej nas samych, sprawy Kościoła, naszej Ojczyzny i pokoju na świecie.(…).”

Olsztyn, dn. 9 sierpnia 2017 roku
Arcybiskup Józef Górzyński, metropolita warmiński

 

Przy okazji, zapraszamy również na kolejne wydarzenia w okazji Roku bł. Honorata
Koźmińskiego. W sobotę 7 października o godzinie 17.00 w bazylice św. Krzyża w Warszawie odbędzie się wieczór z bł. Honoratem Koźmińskim „Zbliżam się K’Tobie” Jazzowe medytacje o Krzyżu i Tajemnicy Zbawienia.