Zaproszenie na Radiowe Rekolekcje Ignacjańskie w Życiu Codziennym

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego i Radio Warszawa zapraszają do udziału w rekolekcjach według metody św. Ignacego Loyoli. Rekolekcje odbędą się w dniach od 10 marca do 7 kwietnia 2019 r. Hasłem rekolekcyjnej drogi jest cytat z Ewangelii według św. Mateusza „Przyjdźcie do Mnie wszyscy…”

Propozycję odprawienia rekolekcji kierujemy do osób, które:

  • pragną uporządkować swoje życie zgodnie z wiarą
  • odczuwają potrzebę pogłębienia więzi z Bogiem
  • chcą uczyć się właściwego podejmowania decyzji i ich realizacji

Zapraszamy także osoby, które poznały smak rekolekcji ignacjańskich i chcą kontynuować tę drogę, a z różnych powodów nie mogą wyjechać do domu rekolekcyjnego.

Warunki uczestnictwa są następujące:

  • wypełnienie i wysłanie zgłoszenia
  • codzienne wysłuchanie Słowa Bożego i wprowadzenia do medytacji oraz znalezienie czasu na jej przeprowadzenie
  • gotowość spotkania raz w tygodniu z osobą towarzyszącą

Informacje o rekolekcjach i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie www.radiowarszawa.com.pl i www.wzch.org.pl/radiowe, a także w sekretariacie Radia Warszawa przy ulicy Floriańskiej 3 oraz w portierni kolegium ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej 61.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA REKOLEKCJE – POBIERZ