Zarząd województwa z absolutorium

fot. Mikołaj Michalecki

96,2 – w tylu procentach został wykonany budżet Mazowsza za rok 2017. Sejmik Województwa Mazowieckiego udzielił absolutorium zarządowi za zrealizowanie zeszłorocznego planu finansowego.

W tym okresie wzrosły dochody regionu zarówno z podatku PIT i CIT oraz zmniejszyło się zadłużenie Mazowsza – mówi marszałek województwa Adam Struzik.

 

Opozycja wskazuje na nieskuteczne działania władz Mazowsza. Nadwyżki finansowe nie zostały odpowiednio wykorzystane – podkreśla radny Prawa i Sprawiedliwości Karol Tchórzewski.

 

Pieniądze z nadwyżki nie zostaną zmarnowane – przekonuje skarbnik Mazowsza Marek Miesztalski. Fundusze trafiły do tegorocznego budżetu.

 

2017 rok Mazowsze zakończyło z nadwyżką finansową w wysokości 251 milionów złotych.

Mikołaj Michalecki