Ziobro: KRS stoi na straży egoistycznych interesów środowiska sędziowskiego

fot. Twitter/MS_GOV_PL

Zbigniew Ziobro przekonuje, że od reformy Krajowej Rady Sądownictwa zależy, czy powiedzie się naprawa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Minister sprawiedliwości ocenił, że obecnie funkcjonująca Rada stoi na straży egoistycznych interesów środowiska sędziowskiego.

Minister i prokurator generalny powiedział, że rozwiązaniem jest wybór sędziów tego gremium przez parlament, co zostało zapisane w ministerialnym projekcie reformy KRS.

 

W ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa minister sprawiedliwości proponuje między innymi jej podział na dwa zgromadzenia. W pierwszym zasiadaliby prezesi sądów – Najwyższego i Administracyjnego oraz minister sprawiedliwości i sześciu przedstawicieli parlamentu. W drugim zgromadzeniu zasiadałoby piętnastu sędziów różnych szczebli sądownictwa, wybieranych przez parlament, a rekomendowanych przez środowiska sędziowskie. Ustawa przewiduje też wygaszenie kadencji obecnych sędziów – członków KRS.

Krajowa Rada Sądownictwa krytycznie odniosła się do planowanych zmian, uznając projekt za niekonstytucyjny i prowadzący do jej upolitycznienia. Podobną opinię wyraził Sąd Najwyższy.

IAR