Ziobro o wprowadzeniu alimentów tymczasowych

fot. Twitter/MS_GOV_PL

Rząd przyjął projekt zmian w kodeksie rodzinnym. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował na konferencji o wprowadzeniu szybkiej uproszczonej procedury dochodzenia alimentów.

Zbigniew Ziobro powiedział, że alimenty tymczasowe w pewnej kwocie będą przyznawane w ramach tak zwanego błyskawicznego postępowania na podstawie uproszczonych procedur. Zaznaczył, że przyznanie takich alimentów nie będzie przekreślało możliwości dochodzenia ich wysokości na drodze sądowej.

Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa, która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie.

Minister sprawiedliwości powiedział, że dzięki zmianom w prawie wprowadzonym przez resort poprawiła się ściągalność alimentów. Podkreślił, że dzięki wprowadzonym zmianom dziesiątki tysięcy dzieci otrzymało wsparcie alimentacyjne.

Zaznaczył, że z najnowszych danych wynika, iż ściągalność alimentów wzrosła ponad dwu i pół krotnie, a o ponad sto sześćdziesiąt procent zwiększyła się ilość wpłacanych kwot alimentów w stosunku do stanu sprzed wprowadzenia zmian.

Szef resortu sprawiedliwości podkreślił, że obowiązkiem rodziców, niezależnie od relacji, jakie pomiędzy nimi występują, jest troszczyć się o własne dzieci. Zaznaczył, że ewentualny konflikt pomiędzy rodzicami nie może odbywać kosztem dzieci.

IAR