Zmarł ks. Michał Łos

fot. www.facebook.com/ Orioniści - Prowincja Polska

– Ksiądz Michał Łos był dla nas wielkim darem od Boga – tak śmierć Neoprezbitera Zgromadzenia Księży Orionistów skomentował orionista ksiądz Marek Chrzanowski.

Ksiądz Michał Łos pochodzący z Dąbrowy Tarnowskiej w przyspieszonym trybie został kapłanem. Kleryk przebywając w ciężkim stanie w szpitalu w Warszawie, złożył śluby wieczyste w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności.

– Ta śmierć wpisze się w historię zgromadzenia – zaznacza ks. Marek Chrzanowski.

 

– Całe życie księdza Michała Łosa jest wyjątkowym świadectwem dla całego Kościoła – dodaje ks. Marek Chrzanowski.

 

Święcenia diakonatu i kapłańskie ksiądz Michał Łos przyjął z rąk biskupa Marka Solarczyka.

Mikołaj Michalecki