Zmiany odnośnie pracy przy komputerze dla kobiet w ciąży i karmiących piersią

fot. flickr.com/Kiwithing/public domain

Kobieta ciężarna lub karmiąca piersią może pracować przy komputerze osiem godzin – a nie cztery, jak do tej pory. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie w tym miesiącu.

Jak podkreśla Główny Inspektor Pracy Roman Giedrojć, dzięki postępowi technologicznemu, praca przy komputerze jest obecnie mniej szkodliwa niż kiedyś.

Zdaniem ministra Giedrojcia, na tej zmianie skorzystają zarówno pracodawcy, jak i młode kobiety, które chętniej będą przyjmowane do pracy. Pracodawcy natomiast nie będą już musieli zatrudniać dwóch osób na tym samym stanowisku.

Nowe przepisy przewidują też, że po każdych pięćdziesięciu minutach spędzonych przy ekranie komputera, kobiety w ciąży i matki karmiące muszą mieć dziesięć minut przerwy.

Minister Giedrojć tłumaczy, że częste przerwy dobrze wpływają na zmniejszenie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Przewidywana przerwa dla pracowników niechronionych wynosi pięć minut.

Główny Inspektor Pracy przypomina też, że każdy pracownik zatrudniony na więcej niż pół etatu ma prawo do piętnastominutowej przerwy na spożycie posiłku.

IAR