Zmiany w programie „Za życiem” uchwalone

fot. flickr.com/sejmrp

Sejm jednogłośnie uchwalił zmiany w pięciu ustawach wdrażających pierwszy etap rządowego programu „Za życiem”. Program przewiduje kompleksowe wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi, w szczególności rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Uchwalone w czwartek zmiany przewidują, że rodzina, opiekująca się dzieckiem z niepełnosprawnością, będzie mogła wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o udzielenie wsparcia w realizacji obowiązków domowych w wymiarze dziesięciu godzin tygodniowo. Kolejna zmiana przewiduje, że asystenci rodziny otrzymają wsparcie w przygotowaniu do pełnienia funkcji koordynatora poradnictwa dla tych rodzin.

Powstać mają ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze, których zadaniem będzie wspomaganie rozwoju dzieci, zwłaszcza od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki szkolnej.

Przyjęte rozwiązania wprowadzają też ułatwienia w zakładaniu spółdzielni socjalnych, rozwijana ma być sieć mieszkań chronionych, wspieranych i treningowych. Ustawa wprowadza też ułatwienia dla przedsiębiorców zatrudniających opiekunów osób niepełnosprawnych.

Program „Za życiem” został ustanowiony po odrzuceniu przez Sejm w 2016 roku obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującego aborcji.

IAR